Оборудване

 

 
Шнурът за риболов с изкуствена муха
е най-специфичната част от оборудването.Чрез неговата собствена тежест и замятането му се осъществява поднасянето, т.н.презентация, на изкуствената муха. Средно се постигат разстояния от 10 - 15 метра, като това зависи от тежестта на самия шнур ( класа му ) , дължината и акцията на пръчката и не на последно място от уменията на риболовеца. Въпросът за избора на подходящ шнур не е лек поради голямото разнообразие предлагано днес на пазара. Водещите фирми производители предлагат голямо многообразие от шнурове, специализирани за риболов при различни условия .
Мухарският шнур морфологично се състои от ядро и обвивка. Ядрото е силовия компонент и представлява една или множество усукани или оплетени полиамидни нишки. Обвивката обикновено е мека и еластична pvc материя и е определяща за теглото, диаметъра, плаваемостта, паметта и износоустойчивостта на шнура. Състава на обвивката често е фирмена тайна и определя качеството на шнура. Добрия шнур се отличава с бързо изнизване през водачите, добра плаваемост ( за плуващите ) , лесно излизане от водата и ниска памет. Шнуровете имат разнообразни класифиции и модификации по дължина, диаметър, форма, собствено тегло, относително тегло спрямо водата и цвят.

Съставни елементи на шнура :
  • Tip - предната част на шнура, около 15 см., за която се свързва лидера.
  • Front tapper - преден преход, между типа и тялото на шнура.
  • Belly - тяло, по- дебелата част от шнура.
  • Rear tapper - заден преход, от тялото към линията на шнура.
  • Line - тънката и дълга част на шнура, която се свързва към макарата.
  • Head ( при WF шнуровете) - Tip+Front tapper+Belly +Rear tapper


Двойноконичните шнурове ( DT – Double Taper )

се приемат като по-универсални. Те имат два еднакви края с формата на изтъняващ конус като всеки е с дължина около девет метра.Средната им част е с еднакво сечение. DT шнуровте се предпочитат за финни презентации на близки дистанции.Падат много леко във водата и могат да се използват със всякакви модели мухи.Не са подходящи при ветровито време и за далечни замятания.Като бюджетно решение се приема възможността да се ползва шнура и от двата края.

Торпедовидните шнурове
( WF - Weight Forward)
имат удебелена предна част ( глава ) с дължина между седем и десет метра.Профилът и дължината на главата варира между многото варианти за различни условия ,които предлагат производителите.Следва преход към тънка равномерна част с която завършва самия шнур. Използуват се предимно за далечни замятания и при ветровито време. Според относителното си тегло спрямо водата шнуровете се делят на :
Плаващи (Floating) , означавани с F . Имат относително тегло по-малко от единица, като най-авангардните технологични решения включват в обвивката от pvc малки мехурчета въздух.Те са предназначени за риболов със „сухи" или с „мокри" мухи, водени в близост до повърхността на водата.От качеството на обвиката им зависи скоростта на процеса на износване. При нарушаване повърхността на обвивката на шнура и напукването й ядрото поема вода и шнурът започва да потъва.
Потъващи (Sinking), означавани с S, се използуват за риболов близко до дъното. Произвеждат се в няколко варианта, различаващи се по относителното си тегло което винаги е по-голямо от единица. По-голямото относително тегло на бързо потъващите типове често се дължи на включване в обвивката им на метални частици. Теглото на шнуровете за риболов с изкуствена муха се класифицира по теглото на първите 10 ярда от дължината им ( от към работния край ) .По този начин шнуровете се подреждат в класове – с нарастване на номера ( от 1 до 12 ) съответно расте и тежестта на шнура.
    Изборът за класа на шнура се определя според съответната за този клас пръчка, от дистанцията на замятане ,както и от вида на очакваната риба. Малките номера са предназначени за фин риболов на сравнително къси дистанции и на по-дребни риби. У нас масово се използуват шнуровете с номера от 4 до 6, като по-високи класове се ползват при целенасочен риболов на едри хищни риби със големи стримери. Цветовете на плаващите шнурове са светли за да са лесно забележими върху водната повърхност, особено при намалена видимост(бял, оранж, светлозелен и др.). Потъващите шнурове са в тъмни цветове (тъмнонозелен, кафяв ,черен), което ги прави трудно забележими от рибите.
Означението на шнуровете е прието да се изписва съкратено с големи латински букви и цифра за номера на класа.Така например означението DT5 F показва, че шнурът е двойноконичен - DT ,5 клас, с тегло на коничната част ( първите 9.14 метра) = на 9 ,1 грама и е плуващ .