Здравейте последователи на риболова с изкуствени примамки
 
 


Lurebg е информационен сайт ориентиран към риболов с изкуствени примамки, родбилдинг и подледен риболов.

Наслаждавайки се на природните красоти, често пъти чрез риболова се докосваме и до непреходността на живота чрез многообраз-ните му форми край реката.
Нека бъдем отговорни към заобикалящия ни свят, да го пазим и за тези след нас!

 
 

Страницата има единствено информационна цел за популяризиране риболова с изкуствени примамки в България. Публикуването на снимковият материал в медиите и интернет е възможно само чрез изричното разрешение от автора .
 
Copyright © Lurebg
2005 - 2013